Inicio Contido fixo
Blogues

Educación Secundaria Obrigatoria

Educación Primaria

OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles permitan: Coñecer e apreciar os...