Inicio Contido fixo
Plan xeral de atención á diversidade

A Atención a Diversidade é o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e...

Trinity

O colexio da Asunción é centro examinador de Trinity dende hai máis de 10 anos. Isto significa que calquer persoa interesada pode matricularse aquí...

Actividades do curso

Obradoiros. Conferencias. Exposicións. Saídas para coñecer o contorno. Saídas para visitar institucións e organismos locais. Obras de teatro....