Inicio Pastoral A Pastoral na Asunción

A Pastoral na Asunción

Desde a pastoral do noso centro preténdese educar aos alumnos/as de forma integral, de acordo co Ideario da Asunción, impartindo un ensino de calidade para que cheguen a ser persoas libres, responsables e comprometidas na transformación da sociedade segundo os valores do Evanxeo. 

Inténtase axudar a descubrir aos alumnos a ledicia de elexir o camino a seguir, fomentando o espírito crítico para que sexan capaces de afrontar con responsabilidade as consecuencias das súas decisións seguindo o exemplo de Xesús.

O equipo de pastoral do centro está formado por:   

 

 Ao longo do curso planifícanse diferentes actividades que serán realizadas por todo o centro educativo entre as que podemos destacar: a oración da mañá antes de comezar a clase, mentalización e reflexión de diferentes campañas coma Domund, Nadal, Mans Unidas…, profundización nos tempos litúrxicos, celebración de Santa María Eugenia e convivencias entre outras.