Inicio Contido fixo
Horario de entradas e saídas ESO

Os alumnos de Educación Secundaria accederán ao centro dende as 8:30 h ata as 8:45 h que se pecharán as portas. A hora de saída será ás 14:15 h e...

Horario de entradas e saídas Ed. Primaria

Os alumnos de Educación Primaria accederán ao centro dende as 8:45 h ata as 9:05 h que se pecharán as portas. A hora de saída será ás 14:00 e...

Horario de entradas e saídas Ed. Infantil

Os alumnos de Educación Infantil accederán ao centro dende as 8:45 h ata as 9:05 h que se pecharán as portas. A hora de saída será ás 13:50 e...