Inicio Colexio Comunidade educativa Equipo directivo

Equipo Directivo

 

Director Pedagóxico: Marcos Regueiro Sánchez  

 

Superiora R. R. Asunción: Pilar Díez Corral  

 

Xefa de estudos: Irene Iglesia Fernández  

 

Coordinadora de EI e EP: Mónica Fernández Rodríguez

 

Coordinadora de Pastoral: Andrea López López  

 

Administradora: Mª José Cadahía Ruíz