Inicio Acción educativa Proxectos Snappet

Snappet

Snappet, é unha plataforma dixital coa que os alumnos poden traballar e reforzar os contidos das materias de lengua, lingua, matemáticas e inglés dun xeito individualizado e ao seu ritmo, cun seguimiento constante da sua evolución por parte dos profesores.

 Snappet permítenos aos docentes controlar o progreso dos alumnos en tempo real a medida que avanzan no seu proceso de ensino-aprendizaxe.

O panel de datos facilita o seguimento e análise do progreso dos alumnos para así poder personalizar a aprendizaxe para cada un deles, co que así conseguese que progresen ao seu propio ritmo a medida que o programa calcula continuamente o seu nivel de dificultade óptimo.