Inicio Normativa curso 21-22 Educación Infantil Horario de entradas e saídas EI

Horario de entradas e saídas Ed. Infantil

Os alumnos de Educación Infantil accederán ao centro dende as 8:45 h ata as 9:05 h que se pecharán as portas.

A hora de saída será ás 13:50 e comezarán saíndo os alumnos de 5 anos, que serán acompañados pola súa titora ata as escaleiras de secretaría. Unha vez rematen de saír os alumnos de 5 anos, farano os de 4 e finalmente, os de 3 anos.

Para evitar aglomeracións, unha vez recollidos os alumnos non se pode permanecer no patio. Tamén se debe ter precaución de non aparcar os coches preto das portas de entrada, para permitir o acceso con máis fluidez.